Inventory Listing

Powerful Inventory Marketing, Fully Integrated

Rolls-Royce Silver Cloud III Std Saloon 1965

VIN: LSJR 557

875.000 SEK

Begärt pris
🇸🇪 Vi har glädjen att få förmedla den här vackra bilen som haft samma ägare i ca 20 år. Under åren 2010-14 har bilen genomgått stora renoveringsarbeten, främst av Stewart Walker LTD i England, till en kostnad av närmare två miljoner kronor (£150,000)! Fakturaunderlag finns. Bland annat har hela karosseriet renoverats med nya framskärmar, reparation av trösklar och skärmkanter, därefter har bilen fått en nya lackering ”i bitar” och alla gummilister byttes samtidigt ut. Alla träpaneler är renoverade. El-systemet likaså. Montering av ny ”dold” radio samt montering av bra högtalare och montering av säkerhetsbälte. Hela läderinredningen och bagagerummet har renoverats. Växellådan är renoverad. Alla hjulcylindrar och huvudbromscylindrar är utbytta. Styrservon och framvagnen är renoverad. Byte av avgassystem mm. Även om det är 10 år sedan bilen renoverades är den fortfarande i ett mycket fint skick och dessutom i en fin färg kombination som matchar den vackra röd läderinredningen.
Titta på bilderna och njut. Begärt pris är mindre än hälften av renoverings kostanden. SKR 875.000:-
🇬🇧 We have the pleasure of passing on this beautiful car that has had the same owner for about 20 years. During the years 2010-14, the car has undergone major renovation works, mainly by Stewart Walker LTD in England, at a cost of almost two million Skr (£150,000)! Invoice documents are available. Among other things, the entire bodywork has been renovated with new front fenders, repair of thresholds and fender edges, then the car has received a new paint job ”in pieces” and all rubber strips were replaced at the same time. All wooden panels are renovated. The electrical system as well. Installation of a new ”hidden” radio as well as installation of good speakers and installation of seat belts. The entire leather interior and trunk has been renovated. The gearbox is refurbished. All wheel cylinders and master brake cylinders have been replaced. The steering servo and the front carriage have been refurbished. Exchange of exhaust system etc. Although it has been 10 years since the car was renovated, it is still in a very nice condition and also in a nice color combination that matches the beautiful red leather interior.
Look at the pictures and enjoy. Asking price is less than half of the renovation cost. SEK 875,000:-, £65.000 or Euro 77.000
Location: Trollhättan
Price: 875.000 SEK
Back to top