Inventory Listing

Powerful Inventory Marketing, Fully Integrated

Rolls-Royce Phantom V Limousine by James Young,

design PV22, 1960, VIN 5AS65

1.250.000 SEK

975.000 SEK

Begärt pris

Vi har fått i uppdrag att sälja denna mycket trevliga bil med en intressant ägarhistoria. Bilen beställdes ny av en G A Mansill i Warvickshire, England, och den levererades till honom i december 1960. I oktober 1962 köptes bilen av Rolls-Royce-handlaren H R Owen i London. Den 10 juli 1967 säljs bilen till Mrs. Martha ”Sunny” von Bülow i USA. Hon var en av huvudpersonerna i ett uppmärksammat drama där hennes man, danskfödde advokaten Claus von Bülow, misstänkts ha försökt mörda hustrun med hjälp av insulininjektioner. I en första rättegång dömdes han till 30 års fängelse men friades i en senare rättegång. Sunny låg dock i koma under åtskilliga år fram till sin död. Hela historien blev senare en spelfilm med namnet ”Mysteriet von Bülow” eller på engelska ”Reversal of fortune”.

2016 köptes bilen av en svensk som tog den från USA till Rohdins i Trollhättan för reparationer och service. Man tillverkade bl.a. en ny bränsletank i rostfritt stål. Avgassystemet byttes. Den stora servicen utfördes och man reparerade delar av framvagnen m.m. samt justerade växellådan. Allt till en kostnad av cirka 200 000 kr. Bilen såldes vidare till nuvarande ägare som hade bilen hos Rohdins Classic Car i Trollhättan hösten 2020 till hösten 2021. Då renoverades motorrummet till en god standard. Kylaren och vattenpumpen byttes. Ett nytt innertak monterades. Bränslepumpen byttes. En stor renovering av bromsarna utfördes. Bilen försågs även med nya däck. Allt till en kostnad av 300 000 kr.
Bilen är således nu i ett mycket bra mekaniskt skick. Dock är lackeringen dålig då den krackelerat på ett flertal ställen. Bilen var som ny högerstyrd men har senare konverterats till vänsterstyrd.

We have been commissioned to sell this very nice car with an interesting ownership history. The car was ordered new by a G A Mansill in Warvickshire, England, and it was delivered to him in December 1960. In October 1962, the car was bought by Rolls-Royce dealer H R Owen in London. On July 10, 1967, the car was sold to Mrs. Martha ”Sunny” von Bülow in the United States. She was one of the main characters in a high-profile drama in which her husband, Danish-born lawyer Claus von Bülow, was suspected of having tried to murder his wife with the help of insulin injections. In an initial trial, he was sentenced to 30 years in prison but acquitted in a later trial. However, Sunny was in a coma for several years until her death. The whole story later became a feature film called ”Reversal of fortune”.

In 2016 it was bought by a Swede who took it from the United States to Rohdins in Trollhättan for repairs and service. Among other things, a new stainless steel fuel tank was manufactured. The exhaust system was replaced. The major service was carried out and parts of the front suspension etc. were repaired and the gearbox adjusted. All at a cost of about SEK 200,000. The car was sold on to the current owner who had the car at Rohdins Classic Car in Trollhättan from the autumn of 2020 to the autumn of 2021. At that time, the engine room was renovated to a good standard. The radiator and water pump were replaced. A new ceiling was installed. The fuel pump was replaced. A major renovation of the brakes was carried out. The car was also fitted with new tires. All at a cost of SEK 300,000.
The car is thus now in a very good mechanical condition. However, the paint is bad as it has cracked in several places. The car was originally right-hand drive but has later been converted to left-hand drive.

Asking price: SEK 1,250,000, £93,000, Euro 109,000

Location: Trollhättan
Price: 975.000 SEK
Back to top