Inventory Listing

Powerful Inventory Marketing, Fully Integrated

Mercedes 220 SE Coupé, 1961

VIN 02110013522

398.000 SEK

Begärt prisSold

Please find an English version further down.

🇸🇪 Denna bil köptes av affärsmannen Thorsten Segerfalk efter att han sett modellen presenteras på Mercedes-Benz 75-årsjubileum i Stuttgart 1961. Den är från första upplagan som kom 1961.
Thorsten och hans fru flyttade till Schweiz av hälsoskäl och startade senare en stiftelse som än i dag skänker pengar till medicinsk forskning inom neurovetenskap. Bilen skänktes till en vän av familjen som efterlämnade den till sin son vid sin bortgång 2007, som nu är bilens tredje ägare.
Bilen kom till Rohdins i juni 2022 för att ”väckas till liv igen” efter att ha stått still under ett antal år och kostnaden för detta blev cirka 60 000 Skr.
Den är mycket välbevarad och tämligen orörd, exempelvis är klädseln original och i ett väldigt fint skick. På minussidan finns några bucklor på stötfångare samt lite lackskador på bakkanten av vänster bakdörr och framkanten på vänster bakskärm (se bilder). Vindrutan har dessutom skiktat sig lite i hörnen.
Nu är den till salu och nuvarande ägaren begär 398 000 Skr.

🇬🇧 This car was bought by businessman Thorsten Segerfalk after he saw the model presented at the Mercedes-Benz 75th anniversary in Stuttgart in 1961. It is from the first edition that came out in 1961.
Thorsten and his wife moved to Switzerland for health reasons and later started a foundation that to this day donates money to medical research in neuroscience. The car was donated to a friend of the family who left it to his son at his death in 2007, who is now the car’s third owner.
The car came to Rohdins in June 2022 to be ”brought back to life” after standing still for a number of years and the cost for this was about 60,000 Skr.
It is very well preserved and quite untouched, for example, the upholstery is original and in a very nice condition. On the minus side, there are some dents on the bumpers as well as some paint damage on the rear edge of the left rear door and the front edge of the left rear fender (see pictures). The windshield has also layered a little in the corners.
Now it is for sale and the current owner asks for 398 000 Skr, aproximately £30 000 or 35 000Euro.

Location: Trollhättan
Price: 398.000 SEK
Back to top