Inventory Listing

Powerful Inventory Marketing, Fully Integrated

Renault V-1 20/30 HP, 2 Seater Roadster 1908

VIN: 12914 Engine no: 2032

650.000 SEK

Begärt prisSold

V-1 modellen ut 1906 och är försedd med en 4 cylindrig motor på 3998 cc som smörjs med stänksmörjning. Växellådan har fyra växlar framåt och en bakåt. Bromsar på bakhjulen. Stela axlar med bladfjädring fram och bak. Bilen mäter 430 cm och väger 1410 kg. Toppfart är närmare 100 km/h!!. Alla ”blanka delar” är utförda i mässing. Lamporna drivs med acetylengas. Vid den här tiden tog Renault ut 16 500 Franska Franc för ett chassi.

Just den här bilen såldes ny till USA och hade troligen nuvarande karosseri redan då, även om det inte går att bevisa. Bilen har varit tämligen känd i USA och varit med på många veteranbilsträffar och rallyn. Bilen såldes från USA till I England i augusti 1987. Köpare var Bernard Farris Esq och bilen fick registreringsnummer DS 7595. I september 1988 förvärvades bilen av den kända antikbilhandlaren Peter Harper. I januari 1990 köptes bilen av nuvarande svenska ägare av Peter Harper i England. Priset blev inklusive tull och moms till Sverige 887 000:-.

Bilen har en ”härlig patina” och fungerar bra. Motor startar mycket lätt när man vevar igång den och normalt sett behöver den inte få en ”sup med eter” i de koppar som sitter vid varje cylinder och inte heller choke fast det finns sådan utrustning. En helt underbar bil för ett mycket resonabelt pris.

Begärt pris 650 000:-

🇬🇧 The V-1 model was released in 1906 and is equipped with a 4 cylinder engine of 3998 cc lubricated with splash lubrication. The gearbox has four gears forward and one rear. Brakes on the rear wheels. Rigid shoulders with blade suspension front and rear. The car measures 430 cm and weighs 1410 kg. Top speed is closer to 100 km/h!!. All ”shiny parts” are made of brass. The lamps are powered by acetylene gas. At this time Renault charged 16,500 French Francs for a chassis.

This particular car was sold new to the UNITED States and probably had the current bodywork already then, although it cannot be proven. The car has been fairly well known in the US and has attended many vintage car meetings and rallies. The car was sold from the United States to England in August 1987. The buyer was Bernard Farris Esq and the car was given registration number DS 7595. In September 1988, the car was acquired by the famous antique car dealer Peter Harper. In January 1990, the car was bought by the current Swedish owner from Peter Harper in England. The price was including duty and VAT to Sweden Skr 887,000.

The car has a ”lovely patina” and works well. The engine starts very easily when you crank it up and normally it does not need to get a ”drink with eter” in the cups that sit at each cylinder, nor choke even though there is such equipment. An absolutely wonderful car for a very reasonable price.

Asking price Skr 650,000

Location: Trollhättan
Price: 650.000 SEK
Back to top