GDPR

Integritetspolicy enligt GDPR

Det är viktigt för oss på Rohdins Classic Car AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder den data som
vi sparar hos oss.

Vi behöver dina personuppgifter för att:
Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Kontaktuppgifter används för att:
Kommunicera med dig angående beställda arbeten och varor.
Skicka fakturor och marknadsföringsmaterial till dig.
Kontakt med dig kan även ske genom telefonsamtal eller sms.

Vilka uppgifter sparas?

Kundadministrationsinformation såsom namn, ev. företagsnamn och alla typer av kontaktinformation som adress, e – post och telefonnummer. Innehav av fordon med angivande av registreringsnummer och eventuellt chassinummer.

Arrangemang för skydd av personuppgifter

Rohdins Classic Car AB har ett ansvar för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt och sätt. Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller andra tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

Rohdins Classic Car AB (org.nr. 559106-4299) är personuppgiftsansvarig i enlighet med den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Kontaktuppgifter:

Rohdins Classic Car AB
Industrigatan 4
461 37 Trollhättan
Tel: 0520-188 00
anders@rohdinsclassiccar.se

Information och rensning av insamlad information:

Du har rätt att, på din begäran, få ut registerutdrag över vilken information som har insamlats om dig, samt begära rensning av sådan information.
Begäran enligt ovan ska ske skriftligen till ovanstående bolag tillsammans med signerad kopia av godkänd legitimation.

car-8
Back to top